สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์ ฉบับการ์ตูน

250.00 บาท

เรียนรู้ประโยชน์ที่หลากหลายของสารประกอบอินทรีย์ ตั้งแต่อุปกรณ์ในบ้าน บนโต๊ะทำงาน ในชีวิตประจำวัน บทบาทในร่างกายเรา จนถึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

มีสินค้า