ภาษาซีและ Arduino

295.00 บาท 236.00 บาท

การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
แถมฟรี ! โครงสร้างชุดทดลองการควบคุมตำแหน่งแบบ PID

มีสินค้า

พิเศษ !

  • มหกรรมหนังสือระดับชาติ #23 ลด 20%