ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation) (คัดสภาพ)

250.00 บาท 125.00 บาท

พื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปลภาษา (Compiler) การทำความเข้าใจลำดับชั้นต่าง ๆ ของภาษาคอมพิวเตอร์ และกระบวนการคำนวณทางคอมพิวเตอร์

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน