ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  1. กรุณาแจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากทำรายการสั่งซื้อ หากไม่แจ้งชำระเงินภายใน 3 วัน รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
  2. กรุณาแนบสลิปโอนเงินหรือหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งที่แจ้งชำระเงิน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของลูกค้า
  3. การตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ เพื่อชำระค่าสินค้า แต่เกิดความผิดพลาด เช่น โอนเงินเข้าผิดบัญชี ทำให้ TPA Book ไม่ได้รับเงินจำนวนนั้น จะถือว่ายังไม่ได้ชำระค่าสินค้า
  4. การแจ้งชำระเงินเท็จหรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เข้าใจว่าชำระค่าสินค้าแล้ว ถือเป็นความผิดทางอาญา และ TPA Book จะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
  5. สินค้าทุกชิ้นจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย สินค้าที่จัดส่งไปยังที่อยู่นอกประเทศไทย ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่าง ๆ ค่าศุลกากร รวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งหมด TPA Book ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าออกจากเขตไปรษณีย์ของเราแล้ว
  6. การกรอกข้อมูลผู้รับและที่อยู่จัดส่งที่ถูกต้องถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง TPA Book จะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นความผิดพลาดนั้นเกิดจากทาง TPA Book
  7. สินค้าซื้อแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือคืน ยกเว้นเกิดความผิดพลาดจากการพิมพ์ เช่น จำนวนหน้าหาย เรียงหน้าผิด เป็นต้น หากพบเจอกรุณาติดต่อ TPA Book ตามอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในหน้า ติดต่อเรา
  8. TPA Book ไม่สามารถออกใบเสร็จเต็มรูปแบบย้อนหลังให้ได้ทุกกรณี กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจ้งภายในวันที่ทำรายการสั่งซื้อ