อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น (คัดสภาพ)

215.00 บาท

เพาะทักษะการอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นให้เติบโต ผ่านบทอ่านสนุก ๆ จำนวนมาก จากมุมมองของผู้ที่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่น


หนังสือคัดสภาพ ยับ มีริ้วรอย เก่าตามสภาพ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock