เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นกำไรด้วย Visualization (คัดสภาพ)

195.00 บาท 136.50 บาท

นำเสนอแนวคิด ตลอดจนแนวทางการนำไป
ปฏิบัติจริงของเทคนิค “การทำให้มองเห็น”

Out of stock