STEP UP คำเลียนเสียงในภาษาญี่ปุ่น (คัดสภาพ)

190.00 บาท 152.00 บาท

เสริมสร้างความรู้เรื่องคำเลียนเสียงต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในภาษาญี่ปุ่นให้พัฒนาไปอีกขั้น


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน