พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น (คัดสภาพ)

255.00 บาท 165.75 บาท

แนะนำลักษณะเด่นของภาษาพูด เทคนิคการสนทนาตั้งแต่เริ่มการสนทนา ดำเนินการสนทนา เปลี่ยนเรื่องสนทนา และจบการสนทนา


หนังสือคัดสภาพ ไม่มีซีล ยับ มีริ้วรอย เก่าตามสภาพ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • -เทกระจาด สาดส่วนลด- คัดสภาพเกรด B ลดสูงสุด 35% | 13-20 มี.ค. 62