210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง

265.00 บาท

หนังสือเล่มต่อของ 200 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง เล่มนี้รวมวลีและสำนวนญี่ปุ่นสั้น ๆ จำนวน 210 วลี ที่สามารถนำไปใช้สนทนาได้ทันทีตามความรู้สึกและสถานการณ์ต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางขึ้นไปที่ต้องการสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น


พูดญี่ปุ่นคล่อง สมองสั่งการไว ด้วยเทคนิค SHADOWING คลิกอ่านเลย !
หนังสือดี Recap คอลัมน์ที่จะทำให้คุณรู้จักหนังสือเล่มนี้มากขึ้น คลิกอ่านเลย !
about a Book รู้จัก 210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง ใน 45 วินาที คลิกดูเลย !

มีสินค้า