แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

250.00 บาท

รวมแบบฝึกอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เหมาะกับผู้ที่ใช้ตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 3 และ 4 และผู้เรียนชั้นต้นที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่าน

มีสินค้า