มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม

225.00 บาท

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร เน้นฟังพูดและกิจกรรมที่ส่งเสริมการนำไปใช้ได้จริงทันที ภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม เสียงประกอบและสื่อการเรียนการสอนพร้อมดาวน์โหลด ควรใช้คู่กับ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ

มีสินค้า