เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์และการอ่าน (คัดสภาพ)

260.00 บาท

ใช้อ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 ส่วนไวยากรณ์ควบคู่ไปกับการอ่าน


หนังสือคัดสภาพ ยับ มีริ้วรอย เก่าตามสภาพ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock