ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

350.00 บาท

ปรับปรุงจาก ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ
รวมคำศัพท์เทคนิคภาษาญี่ปุ่นกว่า 2,800 คำ โดยเฉพาะหมวดเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า โลหะและวัสดุ พร้อมคำแปลภาษาไทยและอังกฤษ เหมาะสำหรับช่างเทคนิคชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ที่ต้องการตัวช่วยให้การสื่อสารราบรื่น และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีสินค้า