J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง (คัดสภาพ)

225.00 บาท 157.50 บาท

พัฒนาทักษะการฟังผ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นรูปแบบเสมือนจริง 40 เรื่อง พร้อมเทคนิคการฟัง แบบฝึกทดสอบความเข้าใจ และสรุปคำศัพท์ที่พบบ่อยในข่าวญี่ปุ่น


หนังสือคัดสภาพ ไม่มีซีล ยับ มีริ้วรอย เก่าตามสภาพ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน