คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น

225.00 บาท

เรียนรู้การใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นคู่กับคำกริยา และการใช้คำช่วยบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำในประโยค เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น – กลางตอนต้น และผู้ที่มีปัญหาการเลือกใช้คำช่วยให้สัมพันธ์กับคำกริยา

 

มีสินค้า