7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน

195.00 บาท

ล้วงลึกความเข้าใจผิดและสิ่งที่ทำผิดต่อ ๆ กันมาโดยไม่รู้ตัวที่แฝงอยู่ในการผลิต จากมุมมองของที่ปรึกษาด้านการผลิตผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

มีสินค้า