500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 1

325.00 บาท

เล่มแรกในซีรีส์ 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับเล่ม 1 นี้ ประกอบด้วยคันจิจำนวน 250 ตัว เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการจดจำและฝึกฝนการใช้คันจิจนสามารถใช้ได้จริง

มีสินค้า