500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2 (คัดสภาพ)

250.00 บาท

เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3-N2 สามารถเลือกทบทวนเฉพาะด้านที่อ่อนอยู่ได้


หนังสือคัดสภาพ ยับ มีริ้วรอย เก่าตามสภาพ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock