200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5 (คัดสภาพ)

260.00 บาท 208.00 บาท

รวมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับต้น เหมาะกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น และผู้ที่จะสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N4-N5


หนังสือคัดสภาพ ยับ มีริ้วรอย เก่าตามสภาพ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock