100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่

165.00 บาท

ช่วยเสริมทักษะการบริหารสมัยใหม่ให้กับผู้บริหาร โดยจะกล่าวถึงเครื่องมือสำหรับนักบริหาร 7 ระดับ

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น