ไวยากรณ์ ระดับ 2 (คัดสภาพ)

190.00 บาท

สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 (JLPT แบบเก่า) ใช้ทบทวนไวยากรณ์ที่ได้เรียนไปแล้ว จะในห้องเรียนหรือด้วยตนเองก็ได้


หนังสือสภาพเก่า  ปกขาด แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน (คลิกดูรูป)

Out of stock