การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย SolidWorks Simulation (คัดสภาพ)

290.00 บาท 50.00 บาท

ทฤษฎีของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการใช้ซอฟต์แวร์ SolidWorks Simulation เพื่อวิเคราะห์ปัญหารูปร่างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนในหนึ่ง สอง และสามมิติ


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน