เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

150.00 บาท

ใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสำหรับผู้ที่สนใจงานเขียนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Out of stock