‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น 敬語 ภาษาสุภาพ

195.00 บาท

1 ใน 3 เล่มจากซีรีส์ ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น เล่มนี้ ว่าด้วยเรื่อง 敬語 หรือภาษาสุภาพ ที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกคนควรศึกษาไว้ เพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมตามสถานการณ์

มีสินค้า