เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (คัดสภาพ)

140.00 บาท 98.00 บาท

ปูพื้นฐานการศึกษาตัวอักษรคันจิระดับต้นถึงกลางอย่างถูกต้องและเป็นระบบ


หนังสือเหลืองเพราะสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock