เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น

180.00 บาท 144.00 บาท

กล่าวถึงระบบอัตโนมัติโดยแยกออกเป็นระบบต่าง ๆ คือ ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบนิวแมติก ระบไฮดรอลิก ระบบ PLC เป็นต้น

 

มีสินค้า

พิเศษ !

  • มหกรรมหนังสือระดับชาติ #23 ลด 20%