เบรกลมและแขวนล้อลม

380.00 บาท

Digital Print

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบเบรกลม ระบบแขวนล้อลมและประตูลมในรถยนต์ รถบรรทุกและรถใช้งานพิเศษ การบำรุงรักษาและการซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบเบรกลมและอุปกรณ์ลมในรถยนต์ที่ต้องมีความแม่นยำ

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock