เทอร์โมไดนามิกส์

319.00 บาท

ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีตัวอย่างประกอบและอธิบายแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น