เทคนิคยานยนต์ เล่ม 4 : เครื่องยนต์เบนซิน

175.00 บาท

เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส.

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น