เทคนิคยานยนต์ เล่ม 2 : เบรกไฮดรอลิก

125.00 บาท

รวบรวมเรื่องหลักการห้ามล้อ ตัวห้ามล้อ ระบบไฮดรอลิกของเบรกรถยนต์ วาล์วต่าง ๆ เบรกกำลังลมดูด และเบรกจอด

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น