เทคนิคยานยนต์ เล่ม 1 : โครงสร้าง ล้อ ระบบกันสะเทือน

149.00 บาท

เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษารถยนต์เกี่ยวกับระบบกันสะเทือน ล้อ ยาง ลูกปืนล้อ และโครงสร้างสำหรับเป็นพื้นฐานในการซ่อม การบำรุงรักษาและการใช้งานระบบกันสะเทือนของรถยนต์อย่างถูกต้อง

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น