เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร

199.00 บาท

ช่วยให้รู้จักการวางตัวในบริบทสังคมแบบญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและแตกต่างจากสังคมไทย

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น