เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน

199.00 บาท

รู้จักและเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบคนญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไทย

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น