เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (ฉบับปรับปรุงใหม่)

200.00 บาท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะต่าง ๆ

Out of stock