หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

200.00 บาท

เน้นหลักการของเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดนั้น ๆ เพื่อให้ทราบการทำงานของเครื่องมือวัด

Out of stock