เขียนแบบวิศวกรรม มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)

350.00 บาท 280.00 บาท

ตรงตามหลักสูตรที่สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยกำหนด ปรับปรุงจาก “เขียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก)”

มีสินค้า

พิเศษ !

  • มหกรรมหนังสือระดับชาติ #23 ลด 20%