หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

450.00 บาท

Digital Print

เนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ หลักการอนุรักษ์วิทยา มลพิษสิ่งแวดล้อมและหลักการกำจัดมลสารแบบยั่งยืน/บูรณาการ หลักการประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน/บูรณาการ

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 30 เล่ม
จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock