สารพิษในชีวิตประจำวันฉบับการ์ตูน (คัดสภาพ)

250.00 บาท 175.00 บาท

เรียนรู้เพื่อรู้เท่าทันด้วยคู่มือวิทย์สามัญประจำบ้าน ที่นำเสนอเรื่องราวของสารอันตรายใกล้ตัวหลากหลายชนิด

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน