สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 1 (คัดสภาพ)

280.00 บาท 140.00 บาท

เรียนรู้พื้นฐานเรขาคณิตอย่างสนุก เข้าใจง่าย ด้วยภาพการ์ตูนมากมาย สอดแทรกเทคนิคที่จดจำง่าย นำไปใช้ได้ทั้งระดับประถม มัธยม และตลอดไป ติดตามเล่มต่อ สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 2

Out of stock