สอนหลักคิด แก้โจทย์คณิตตั้งแต่ประถม (คัดสภาพ)

200.00 บาท 100.00 บาท

ปฏิวัติวิธีการเรียนการสอนเลขแบบเดิม ๆ สู่การพัฒนากระบวนการคิด เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ


หนังสือสภาพเก่า มีรอยยับ เปื้อน แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

Out of stock