สอนหลักคิด แก้โจทย์คณิตตั้งแต่ประถม (คัดสภาพ)

200.00 บาท 140.00 บาท

ปฏิวัติวิธีการเรียนการสอนเลขแบบเดิม ๆ สู่การพัฒนากระบวนการคิด เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน