สบาย ๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ

225.00 บาท

Digital Print

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้สนใจสามารถฝึกฝนการพูดต่อหน้าที่ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะต้องพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 30 เล่ม
จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock