สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1

395.00 บาท

Digital Print

เน้นถึงภาพโดยรวมของสถิติในงานวิศวกรรม และสถิติเชิงพรรณนา กรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง เหมาะสำหรับ นักศึกษา ช่างเทคนิค วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ วิทยากรคิวซีในโรงงานอุตสาหกรรม

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

มีสินค้า