ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี-อังกฤษ

295.00 บาท

เหมาะสำหรับการค้นหาคำศัพท์เฉพาะหมวดหมู่ แวดวงที่สนใจ หรือใช้เป็นคู่มือหาคำศัพท์สำหรับแต่งประโยคภาษาเกาหลีก็ได้

มีสินค้า