วิศวกรรมใยแก้วนำแสง

265.00 บาท

รวบรวมทั้งความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีในการใช้งานใยแก้วนำแสงทั้งด้านการตรวจวัดและการสื่อสาร

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น