วิศวกรรมปฐพีและฐานราก

179.00 บาท

เป็นประโยชน์สำหรับวิศวกรรมการก่อสร้าง เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของดิน ตลอดจนฐานรากและการสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น