รู้ทันการค้าในตลาดจีน 1,300 ล้านคน

220.00 บาท

รู้วิธีทำธุรกิจในจีน ผ่านมุมมองผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจชาวญี่ปุ่น

มีสินค้า