ระบบเบรก ABS ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

270.00 บาท

Digital Print

เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเรื่อง ระบบเบรก ABS ในระดับ ปวส. และผู้สนใจทั่วไป โดยผู้เขียนได้เลือกใช้ตัวอย่างระบบเบรก ABS ของรถยนต์โตโยต้าเป็นหลัก

จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print เท่านั้น
 ใช้เวลาผลิต
5-7 วัน หลังแจ้งชำระเงิน

Out of stock