พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น

255.00 บาท

แนะนำลักษณะเด่นของภาษาพูด เทคนิคการสนทนาตั้งแต่เริ่มการสนทนา ดำเนินการสนทนา เปลี่ยนเรื่องสนทนา และจบการสนทนา

มีสินค้า