ปฏิบัติ ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (คัดสภาพ)

80.00 บาท 72.00 บาท

ใช้ประกอบการเรียนการสอน (ภาคปฎิบัติ) วิชา งานระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545


หนังสือคัดสภาพ ยับ มีริ้วรอย เก่าตามสภาพ แต่เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่มีผลกับการอ่าน

มีสินค้า

พิเศษ !

  • สินค้าคัดสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน