ปฏิกิริยาเร่ง เคมีเกี่ยวกับผิวและปิโตรเคมี

149.00 บาท

เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยา เคมีเกี่ยวกับผิว และการประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

จำหน่ายในรูปแบบ E-BOOK เท่านั้น